top of page
Aqualine Smart Seam Roof Cool Systems-1.

SMART SEAM ROOF COOL SYSTEMS

Smart Seam Roof Cool Systems-2.png

2. รุ่น Smart Seam Roof Cool Sandwich (สมาร์ทซีม รูฟ คูล แซนวิช)

เหมาะกับงานหลังคาที่ต้องการโชว์ท้องแผ่น เป็นแผ่นฝ้าเรียบ วัสดุปิดผิวด้านล่างเป็นแผ่นเหล็กเกรดเฉพาะ เคลือบสีขาวไวท์เพิร์ล (White Pearl) เพิ่มความแข็งแรงให้กับระบบหลังคา ติดตั้งบนโครงสร้างหลังคาที่ระยะห่างแปสูงสุดถึง 3 เมตร ช่วยประหยัดโครงสร้างหลังคา

Smart Seam Roof Cool Systems เป็นระบบหลังคาสำเร็จรูปที่มีฉนวนกันความร้อนในตัว โดยแผ่นหลังคาชั้นบนเป็นซีมโค้งสันเล็กแบบนอร์ดิก สไตล์ยุโรป ตรงกลางใช้ฉนวน EPS Foam ความหนาของฉนวน 75 mm. ความหนาแน่น 16 Kg/m3 เกรดไม่ลามไฟ (Class B2 (DIN4102-1)) ทนความชื้นได้ดี ไม่ซับน้ำ ช่วยลดความร้อน ลดเสียงรบกวน และลดการใช้พลังงานได้อย่างดีเยี่ยม มี 2 รุ่น คือ Smart Seam Roof Cool Extra  และ Smart Seam Roof Cool Sandwich

Smart Seam Roof Cool Extra .png
mart Seam Roof Cool Sandwich.png

1. รุ่น Smart Seam Roof Cool Extra (สมาร์ทซีม รูฟ คูล เอ็กซ์ตร้า)
เหมาะกับหลังคาที่ต้องปิดฝ้าเพดาน หรือ งานผนังที่ปิดแผ่นยิปซัม วัสดุปิดผิวด้านล่างเป็น Composite Protection วัสดุโพลิเมอร์ผสมกับซีเมนต์ ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับหลังคา ไม่ดูดซับน้ำ ทนทานต่อสภาวะแวดล้อม ช่วยป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับผิวหน้าของฉนวนเปื่อยยุ่ย หรือ การกัดแทะจากแมลง

Special Advantages of Aqualine Roof Systems

1. Luxury European design-1.png

Luxury European design

หลังคาสมาร์ทซีมรูฟอาควาไลน์ ผลิตโดยเครื่องจักรเยอรมัน ซีมโค้งสันเล็ก ระยะะห่างของซีม 50 และ 60 cm. ซึ่งเป็นลักษณะหลังคาสไตล์นอร์ดิก ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในระดับสากล ด้วยสันซีมขนาดเล็กและระยะห่างที่เหมาะสม ทำให้เกิดความสวยงามทั้งเส้นสันแนวเอียงของหลังคา และเส้นสันแนวตั้งของผนัง ยกระดับความเรียบหรู นำสมัย ให้กับอาคารอย่างลงตัว

2.Special Made High Strength Steel-1.png

Special Made

High Strength Steel

หลังคาสมาร์ทซีมรูฟอาควาไลน์ ใช้เหล็ก Yield strength 300 MPa เป็นเหล็กเกรดเฉพาะ ที่มีความเหนียว ยืดหยุ่นตัวสูง ขึ้นรูปได้ดี สามารถผลิตซีมโค้งสันเล็ก ที่มีความปราณีตสวยงาม และความหนาเหล็ก 0.67 mm. เป็นค่ามาตรฐานที่ใช้ผลิตหลังคาซีมรูฟ สไตล์นอร์ดิก แบบยุโรป

3. Ultimate Protective Coating-1.png

Ultimate Protective Coating

หลังคาสมาร์ทซีมรูฟอาควาไลน์ ผลิตจากเหล็กกัลวาลุ่ม (Galvalume steel : GL) เคลือบกันสนิมด้วยอลูซิงค์หนาสูงถึง 200 g/m2 (AZ200)  ทำให้มีความทนทาน และอายุการใช้งานที่ยาวนาน

4.Extra Resistant Color Coating-1.png

Extra Resistant Color Coating

หลังคาสมาร์ทซีมรูฟอาควาไลน์ เคลือบสีด้วยเทคโนโลยี AQL NEXGEN ที่มีเม็ดสีเซรามิคคริสตัล พร้อมทั้งใช้สารต้าน Anti-oxidant ที่มีเสถียรภาพยึดเกาะสูง ผ่านการรับรอง ป้องกันการ Chalking ด้วยเรซิ่นเกรดต้านทานรังสี UV มีความทนทานต่อทุกสภาพอากาศ และการซีดจางของสีได้อย่างดีเยี่ยม

5.High Quality Insulation-1.png

High Quality Insulation

หลังคาสมาร์ทซีมรูฟอาควาไลน์ คูล ซิสเต็ม ใช้ฉนวนความหนาแน่นสูง คุณภาพดี ทดสอบคุณภาพและการติดไฟก่อนการผลิต (AQL APPROVED)  EPS เกรดไม่ลามไฟ Class B2 (DIN4102-1) มีความหนาแน่น 16 kg/m3 เป็นระบบหลังคาฉนวนที่มีคุณภาพสูง ลดเสียงรบกวน และลดความร้อนเข้าอาคารได้อย่างดีเยี่ยม

Smart Seam Roof Cool Extra-1-01.png

SMART SEAM ROOF COOL SANDWICH SPECIFICATION

SMART SEAM ROOF COOL SANDWISH
 
EUROPEAN STANDARD

European Standard-Cool Sandwich.png

สมาร์ทซีม รูฟ คูล แซนวิช รุ่นมาตรฐานยุโรป

Skin Material & Color Coating

CLS-60 EPSR table.png

Warranty

ความหนาเหล็ก
หลังเคลือบ

รุ่นหลังคา

Base Metal

ด้าน
ล่าง

ระยะเวลา
รับประกัน

Top Paint
Type

ประเภทสีเคลือบผิว

Metal
Thickness

ชั้นเคลือบ

Type

ด้าน
บน

ประเภทเหล็ก

Galvalume
Steel

Coating

AZ 200

0.35 mm.

10
Years

0.67 mm.

AQL Nexgen

CLS60 Cool
Sanwich

European
Standard

Galvalume
Steel

AZ 70

Polyeser

Dimension

Smart Seam Roof Cool EPS Systems dimensi

Properties

CLS-60 PIR table-2.png

องศา
หลังคา

Nominal
Weight

Slope

ความหนา

Panel
Thickness

0.0312
W/mk

ค่าต้านทานความ
ร้อนวัสดุฉนวน

Rm

ความหนาแน่น
ฉนวน

ค่าสัมประสิทธิ์
การนำความร้อน

Thermal 
Conductivity (K)

Density

น้ำหนักต่อ
ตารางเมตร

Safe Walk-on
Span

ระยะห่างแปสูงสุด

75 mm.

2.42
m2K/W

≥ 5
องศา

16 kg/m3

3.00 m.

9.57 Kg/m2

สั่งผลิตความหนาฉนวนได้ 75 mm. , 100 mm.

Colors

Standard

Aqualine Seamroof Color-01.png

Anthracite Gray
ST2102

Aqualine Seamroof Color-02.png

Dark Gray ST2101

Special (On Request)

Aqualine Seamroof Color-03.png
Aqualine Seamroof Color-04.png
Aqualine Seamroof Color-05.png

Dark Red
SP2111

Chocolate Brown
SP2112

Blcak Matt
SP2121

Aqualine Seamroof Color-06.png

White Pearl
SP2113

สั่งผลิตล่วงหน้า 90 วัน จำนวนขั้นต่ำ 500 ตรม.

Aqualine Seamroof Color-07.png

สั่งผลิตล่วงหน้า 120 วัน จำนวนขั้นต่ำ 2,000 ตรม.

SMART SEAM ROOF COOL SANDWISH
STANDARD

Standard-Cool Sandwich.png

Skin Material & Color Coating

AQL Belt Line เส้นแถบรับแรง

สมาร์ทซีม รูฟ คูล แซนวิช รุ่นมาตรฐาน

Aql Belt Line.png
CLS-60 EPSR table.png

Warranty

ความหนาเหล็ก
หลังเคลือบ

รุ่นหลังคา

Base Metal

ด้าน
ล่าง

ระยะเวลา
รับประกัน

Top Paint
Type

ประเภทสีเคลือบผิว

Metal
Thickness

ชั้นเคลือบ

Type

ด้าน
บน

ประเภทเหล็ก

Galvalume
Steel

Coating

AZ 150

0.35 mm.

5
Years

0.47 mm.

CLS60 Cool
Sanwich

Standard

Galvalume
Steel

AZ 70

Polyeser

Polyeser

Dimension

Smart Seam Roof Cool EPS Systems dimensi

Properties

CLS-60 PIR table-2.png

องศา
หลังคา

Nominal
Weight

Slope

ความหนา

Panel
Thickness

0.0312
W/mk

ค่าต้านทานความ
ร้อนวัสดุฉนวน

Rm

ความหนาแน่น
ฉนวน

ค่าสัมประสิทธิ์
การนำความร้อน

Thermal 
Conductivity (K)

Density

น้ำหนักต่อ
ตารางเมตร

Safe Walk-on
Span

ระยะห่างแปสูงสุด

75 mm.

2.42
m2K/W

≥ 5
องศา

16 kg/m3

3.00 m.

7.63 Kg/m2

สั่งผลิตความหนาฉนวนได้ 75 mm. , 100 mm.

Smart Seam Roof Cool Sandwich-2-01.png

SMART SEAM ROOF COOL EXTRA SPECIFICATION

SMART SEAM ROOF COOL EXTRA
EUROPEAN STANDARD

European Standard-Cool Extra.png

สมาร์ทซีม รูฟ คูล เอ็กซ์ตร้า รุ่นมาตรฐานยุโรป

Skin Material & Color Coating

CLS-60 EPSR table.png

Warranty

ความหนาเหล็ก
หลังเคลือบ

รุ่นหลังคา

Base Metal

-

ระยะเวลา
รับประกัน

Top Paint
Type

ประเภทสีเคลือบผิว

Metal
Thickness

ชั้นเคลือบ

Type

ด้าน
ล่าง

ประเภทเหล็ก

Coating

AZ 200

0.20 mm.

10
Years

0.67 mm.

AQL Nexgen

CLS60 Cool
Extra

European
Standard

Composite
Protection

Galvalume
Steel

-

ด้าน
บน

Dimension

Smart Seam Roof Cool EPS Systems dimensi

Properties

CLS-60 PIR table-2.png

องศา
หลังคา

Nominal
Weight

Slope

ความหนา

Panel
Thickness

0.0312
W/mk

ค่าต้านทานความ
ร้อนวัสดุฉนวน

Rm

ความหนาแน่น
ฉนวน

ค่าสัมประสิทธิ์
การนำความร้อน

Thermal 
Conductivity (K)

Density

น้ำหนักต่อ
ตารางเมตร

Safe Walk-on
Span

ระยะห่างแปสูงสุด

75 mm.

2.42
m2K/W

≥ 5
องศา

16 kg/m3

1.50 m.

7.00 Kg/m2

สั่งผลิตความหนาฉนวนได้ 50 mm. , 75 mm. , 100 mm.

SMART SEAM ROOF COOL EXTRA
STANDARD

Standard-Cool Extra.png

Skin Material & Color Coating

AQL Belt Line เส้นแถบรับแรง

สมาร์ทซีม รูฟ คูล เอ็กซ์ตร้า รุ่นมาตรฐาน

Aql Belt Line.png
CLS-60 EPSR table.png

Warranty

ความหนาเหล็ก
หลังเคลือบ

รุ่นหลังคา

Base Metal

-

ระยะเวลา
รับประกัน

Top Paint
Type

ประเภทสีเคลือบผิว

Metal
Thickness

ชั้นเคลือบ

Type

ด้าน
บน

ประเภทเหล็ก

Coating

AZ 150

5
Years

0.20 mm.

CLS60 Cool
Sanwich

Standard

Galvalume
Steel

Polyeser

0.47 mm.

ด้าน
ล่าง

-

Composite
Protection

Dimension

Smart Seam Roof Cool EPS Systems dimensi

Colors

Properties

CLS-60 PIR table-2.png

องศา
หลังคา

Nominal
Weight

Slope

ความหนา

Panel
Thickness

0.0312
W/mk

ค่าต้านทานความ
ร้อนวัสดุฉนวน

Rm

ความหนาแน่น
ฉนวน

ค่าสัมประสิทธิ์
การนำความร้อน

Thermal 
Conductivity (K)

Density

น้ำหนักต่อ
ตารางเมตร

Safe Walk-on
Span

ระยะห่างแปสูงสุด

75 mm.

2.42
m2K/W

≥ 5
องศา

16 kg/m3

1.50 m.

5.06 Kg/m2

สั่งผลิตความหนาฉนวนได้ 50 mm. , 75 mm. , 100 mm.

Standard

Aqualine Seamroof Color-01.png

Anthracite Gray
ST2102

Aqualine Seamroof Color-02.png

Dark Gray ST2101

Special (On Request)

Aqualine Seamroof Color-03.png
Aqualine Seamroof Color-04.png
Aqualine Seamroof Color-05.png

Dark Red
SP2111

Chocolate Brown
SP2112

Blcak Matt
SP2121

Aqualine Seamroof Color-06.png

White Pearl
SP2113

สั่งผลิตล่วงหน้า 90 วัน จำนวนขั้นต่ำ 500 ตรม.

Aqualine Seamroof Color-07.png

สั่งผลิตล่วงหน้า 120 วัน จำนวนขั้นต่ำ 2,000 ตรม.

SMART SEAM ROOF COOL SYSTEMS FLASHING

Smart Seam Roof Cool Systems Flashing-01.png
Smart Seam Roof Cool Systems Flashing-02.png
Smart Seam Roof Cool Systems Flashing-03.png

Barge Flashing
ครอบข้าง
Length=2400 mm.

Smart Seam Roof Cool Systems Flashing-04.png

Eave Flashing
ครอบปลาย
Length=2400 mm.

Smart Seam Roof Cool Systems Flashing-05.png
Smart Seam Roof Cool Systems Flashing-06.png

End-wall Flashing
ครอบชนผนัง
Length=2400 mm.

External Ridge Cap Flashing
ครอบจั่วบน
Length=2400 mm.

Z-Closure
รองจั่วบน
Length=580 mm.

Inner Ridge Cap
Flashing

ครอบจั่วล่าง
Length=2400 mm.

SMART SEAM ROOF COOL SYSTEMS  REFERENCE SITES