aqualine WATER & SEPTIC TANK

      อาควาไลน์ โปรทาร์เก็ต หนึ่งในผู้นำผลิตถังเก็บน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย และอื่นๆ ควบคุมคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรมมอก.1379/2551 จึงได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน โครงการจัดสรรชั้นนำ ห้างสรรพสินค้า ห้างและร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างชั้นนำ จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์หลากหลายที่ผลิตภายใต้แบรนด์อาควาไลน์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ผลิตภัณฑ์ อาควาไลน์ มั่นใจได้ทั้งคุณภาพ และบริการ

      อาควาไลน์ โปรทาร์เก็ต มีโรงงานการผลิตมาตรฐาน iso 9001:2008 สำหรับผลิตถังโพลีเอทิลีน 1 แห่ง และไฟเบอร์กลาส 1 แห่ง สามารถผลิตได้คลอบคลุมทุกแบบ ทุกขนาดความต้องการ ทั้งผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ภายในครัวเรือน อาคาร โรงแรม ตลอดจนถึงโรงงานอุตสาหกรรม มีทีมงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทีมงานควบคุมคุณภาพ และทีมวิศวกรออกแบบระบบเฉพาะ สำหรับโรงพยาบาล โรงแรม โครงการต่างๆ หรืออาคารขนาดใหญ่

Aqualine-Fiberglass-tank.jpg

ถังไฟเบอร์กลาส

AQUALINE PROTARGET อาควาไลน์ โปรทาร์เก็ต

638 Prasertmanukit Rd. Ladprao Ladprao Bangkok 10230

© 2017 by Aqualine Protarget Co., Ltd