บริษัท อาควาไลน์ โปรทาร์เก็ต จำกัด

ดำเนินธุรกิจให้บริการนำเข้า ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน โดยได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

บริษัทดำเนินกิจการมาเป็นระยะเวลา 27 ปี โดยตั้งปณิธานว่าเราจะนำเข้า ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล เพื่อการบริการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

IMG_6008.jpg
IMG_6008.jpg

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท อาควาไลน์ โปรทาร์เก็ต จำกัด

วิสัยทัศน์ของบริษัท

บริษัทฯ มีความมุ่งมั้นที่จะคัดสรรค์ พัฒนา และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย และมีคุณภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างสม่ำเสมอ ให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้า ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมมุ่งเน้นด้านการให้บริการอย่างมืออาชีพ

DJI_0098.jpg