top of page
ถังบำบัดน้ำเสียโพลีเอทีลีน(PE)

ผลิตภัณฑ์ถังบำบัดน้ำเสีย อาควาไลน์

AQUALINE SEPTIC TANK

Aqualine Septic tank Silver Green.jpg

ถังบำบัดน้ำเสีย อาควาไลน์ ซิลเวอร์ กรีน
Aqualine Septic tank Silver Green 

Icon_Aqualine_Septic_Tank.png

รายละเอียดสินค้า

 1. ชื่อรุ่น  ถังบำบัดน้ำเสียอาควาไลน์  รุ่น ซิลเวอร์ กรีน

 2. ปริมาตร รุ่น/ลิตร  600 (ลิตร), 800 (ลิตร), 1,000 (ลิตร), 1,200 (ลิตร), 1,600 (ลิตร)  2,000 (ลิตร), 3,000 (ลิตร), 4,000 (ลิตร), 5,000 (ลิตร), 6,000 (ลิตร),

 3. สี ซิลเวอร์ กรีน

 4. ผลิตจากวัสดุ Polyethylene (PE)

 5. หนา แข็งแรง และมีความยืดหยุ่นรับแรงได้ดีเยี่ยม

 6. ฝาถัง CLICK LOCK ปิดสนิท แน่นหนา ป้องกันสิ่งแปลกปลอม

 7. รับประกัน 3 ปี *ตามเงื่อนไขของบริษัท

Warranty_Aqualine_Septic_Tank.png
Size_Aqualine_Septic_Tank.png
ฝาถัง Click Lock ฝาปิดสนิท ป้องกันสิ่งแปลกปลอม-01.png
ท่อ Flex ช่วยป้องกันปัญหาจากการทรุดตัว-01.png
ตัวกลางชีวภาพ พื้นผิวเกาะแบคทีเรีย มากถึง 102m2m3 ต่อชิ้น-01.png
หัวเชื้อจุลินทรีย์ เพิ่มปริมาณแบคทีเรียเพื่อประสิทธิภาพการบำบัด-01.png
เติมอากาศ.png

ฝาถัง Click Lock
ฝาปิดสนิท ป้องกัน
สิ่งแปลกปลอม

ท่อ Flex
ช่วยป้องกันปัญหา
จากการทรุดตัว

ตัวกลางชีวภาพ
พื้นผิวเกาะแบคทีเรีย
มากถึง 102m2/m3 ต่อชิ้น

หัวเชื้อจุลินทรีย์
เพิ่มปริมาณแบคทีเรียเพื่อประสิทธิภาพการบำบัด

เครื่องเติมอากาศ

ใช้ช่วยกับถังบำบัด
รุ่นเติมอากาศ

Spec_Aqualine_Septic_Tank.png
Aqualine Septic tank .png

ถังบำบัดน้ำเสีย อาควาไลน์ 
Aqualine Septic tank 

รายละเอียดสินค้า

 1. ชื่อรุ่น  ถังบำบัดน้ำเสียอาควาไลน์  รุ่น คุณภาพมาตรฐาน

 2. ปริมาตร รุ่น/ลิตร  600 (ลิตร), 800 (ลิตร), 1,000 (ลิตร), 1,200 (ลิตร), 1,600 (ลิตร)  2,000 (ลิตร), 3,000 (ลิตร), 4,000 (ลิตร), 5,000 (ลิตร), 6,000 (ลิตร),

 3. สี ซิลเวอร์ กรีน

 4. ผลิตจากวัสดุ Polyethylene (PE)

 5. หนา แข็งแรง และมีความยืดหยุ่นรับแรงได้ดีเยี่ยม

 6. ฝาถัง CLICK LOCK ปิดสนิท แน่นหนา ป้องกันสิ่งแปลกปลอม

 7. รับประกัน 3 ปี *ตามเงื่อนไขของบริษัท

Icon_Aqualine_Septic_Tank.png
Warranty_Aqualine_Septic_Tank.png
Size_Aqualine_Septic_Tank.png
ฝาถัง Click Lock ฝาปิดสนิท ป้องกันสิ่งแปลกปลอม-01.png
ท่อ Flex ช่วยป้องกันปัญหาจากการทรุดตัว-01.png
ตัวกลางชีวภาพ พื้นผิวเกาะแบคทีเรีย มากถึง 102m2m3 ต่อชิ้น-01.png
หัวเชื้อจุลินทรีย์ เพิ่มปริมาณแบคทีเรียเพื่อประสิทธิภาพการบำบัด-01.png
เติมอากาศ.png

ฝาถัง Click Lock
ฝาปิดสนิท ป้องกัน
สิ่งแปลกปลอม

ท่อ Flex
ช่วยป้องกันปัญหา
จากการทรุดตัว

ตัวกลางชีวภาพ
พื้นผิวเกาะแบคทีเรีย
มากถึง 102m2/m3 ต่อชิ้น

หัวเชื้อจุลินทรีย์
เพิ่มปริมาณแบคทีเรียเพื่อประสิทธิภาพการบำบัด

เครื่องเติมอากาศ

ใช้ช่วยกับถังบำบัด
รุ่นเติมอากาศ

Spec_Aqualine_Septic_Tank.png
Aqualine Septic tank D-Fight.png

ถังบำบัดน้ำเสีย ดี-ไฟท์
Aqualine Septic tank D-Fight 

รายละเอียดสินค้า

 1. ชื่อรุ่น  ถังบำบัดน้ำเสียอาควาไลน์  รุ่น คุณภาพมาตรฐาน

 2. ปริมาตร รุ่น/ลิตร  600 (ลิตร), 800 (ลิตร), 1,000 (ลิตร), 1,200 (ลิตร), 1,600 (ลิตร)  2,000

 3. สี ซิลเวอร์ กรีน

 4. ผลิตจากวัสดุ Polyethylene (PE)

 5. หนา แข็งแรง และมีความยืดหยุ่นรับแรงได้ดีเยี่ยม

 6. ฝาถัง CLICK LOCK ปิดสนิท แน่นหนา ป้องกันสิ่งแปลกปลอม

 7. รับประกัน 3 ปี *ตามเงื่อนไขของบริษัท

Icon_Aqualine_C-Fight Septic_Tank.png
Warranty_Aqualine_D FightSeptic_Tank.png
Size_Aqualine_D-Fight Septic_Tank.png
ฝาถัง Click Lock ฝาปิดสนิท ป้องกันสิ่งแปลกปลอม-01.png

ฝาถัง Click Lock
ฝาปิดสนิท ป้องกัน
สิ่งแปลกปลอม

ท่อ Flex ช่วยป้องกันปัญหาจากการทรุดตัว-01.png

ท่อ Flex
ช่วยป้องกันปัญหา
จากการทรุดตัว

ตัวกลางชีวภาพ พื้นผิวเกาะแบคทีเรีย มากถึง 102m2m3 ต่อชิ้น-01.png

ตัวกลางชีวภาพ
พื้นผิวเกาะแบคทีเรีย
มากถึง 102m2/m3 ต่อชิ้น

หัวเชื้อจุลินทรีย์ เพิ่มปริมาณแบคทีเรียเพื่อประสิทธิภาพการบำบัด-01.png

หัวเชื้อจุลินทรีย์
เพิ่มปริมาณแบคทีเรียเพื่อประสิทธิภาพการบำบัด

Spec_Aqualine_D-Fight Septic_Tank.png
ข้อมูลสำหรับเลือกขนาดถังบำบัดน้ำเสีย-01.png
คำแนะนำการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย-01.png
bottom of page